КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ в НЧ "АУРА"

                     КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ  "АУРА" 

                     С КОЛЕКТИВИ НА ЧИТАЛИЩЕТО