Празник на район “Възраждане”

Едно от културните събития през месец май 2019 година бе и празникът на район “Възраждане”, който се проведе на 18-ти май в парк “Възраждане”.

Читалище “Аура” участва в празника с богата концертна програма, изнесена от самодейните състави при читалището: представителния танцов състав, школата по народни танци и балетния състав.

В парка бяха разположени временни шатри, във всяка от които читалищата в района представяха своите дейности.

Жителите от района бяха поздравени лично от кмета на района – госпожа Савина Савова.