Детски театър

Детски театър «Вълшебник»

Детски театър “Вълшебник” при читалище “Аура” предлага за вашите деца възможност за развитие на самоувереност, публично слово и емоционална интелигентност.

Новото театрално пространство в нашето читалище е платформа за диалог между деца, творци и родители за ценностите на новите поколения.

Скъпи деца, искате ли да участвате в създаването на детски приказен свят и вие да бъдете главните действащи герои?

Детски театър “Вълшебник”
Детски театър “Вълшебник”
Детски театър “Вълшебник”
Детски театър “Вълшебник”