Езикова школа

Английска езикова школа

Езиковата школа при читалище «Аура» предлага обучение по английски език на Вашите деца и ученици в зависимост от тяхната възраст и подготовка.

Обучението по английски език се провежда по Системата на университета в Кембридж и е одобрена от Министерството на просветата.

Учебната година започва на 15 септември и продължава до 15 юни, а заниманията са всеки ден от 8:00 до 20:00 ч.

Английски език за ученици
Мис Лина с ученици по английски език
Уроци по английски език с Мис Злати
Курсове по английски за ученици по система Кеймбридж