Библиотека

Библиотеката на читалище Аура разполага с над 24,000 книги и други печатни издания. Всеки живеещ в района на читалището може да ползва богата и разнообразна художествена, ученическа, историческа и детска литература.

Библиотеката разполага с Интернет платформа и богата справочна система.

Читателите получават подробна информация за новопостъпилата литература, за новите заглавия и тяхното съдържание, професионални библиографски консултации и препоръки от библиотекаря Румяна Ставрева.

Работното време на Библиотеката:

  • Всеки ден от 9.30 до 17.30 часа
  • Сряда от 9.30 до 12.00 часа

Читалището работи при стриктно съобразяване с противоепидемичните мерки изисквани от здравните власти. Целият персонал на читалището е ваксиниран, осигурява се дезинфекция и проветряване на помещенията.

Библиотека на читалище Аура
Библиотека на читалище Аура