Школа по рисуване

Всяко дете има нужда да покаже своя свят, мечти и желания. Най-добрият начин е чрез рисуването. Детето изразява себе си, открива и показва света чрез рисунката.

Школа по рисуване при читалище Аура

Школата по рисуване приема деца от 4 до 13 годишна възраст.

Заниманията са два пъти седмично – вторник и четвъртък от 18.00 до 19.00 ч.

При изпълнение на рисунките се използват различни материали: пастел, акварел, темпера и други, както и различни приложни и декоративни техники, които развиват сръчността и уменията на децата.

Ръководител на школата по рисуване

Ръководителят на школата – Кристина Ташкова – е отличен професионалист и педагог. Тя се отнася с много отговорност и любов към децата, като се съобразява с индивидуалните особености на всяко дете.

Цена за записване в Школата по рисуване

Месечна такса: 70 (седемдесет) лева.

Принципи на обучението по рисуване

Цел на обучението в школата е овладяване на основните принципи в рисуването, а именно:

  • Композиция и организация на картината, пропорции и съотношения, перспектива и светлосянка, улавяне на движение, както и цялостно възприемане на образа;
  • Развитие на пространствените възприятия и способността за наблюдение, работа с цветовете и техните качества.

Приоритетна цел при работа с децата в школата е също така:

  • Децата да развият своите художествени възприятия и творческо мислене;
  • Да развият въображението си и чувството за красота;
  • Да разкрият и изявят своите творчески възможности и талант.

Когато децата рисуват, те не просто предават видяното на листа, но изразяват себе си, своите представи, чувства и мечти.

Всяко дете има свободата да изрази своята дарба, своята уникалност, в оригинални и неповторими картини, които ще създадат основа, самочувствие и импулс за развитие на неговата творческа индивидуалност.

Реализация на младите художници

Картините на децата в участват в изложби и конкурси за изобразително изкуство на градско и национално ниво.

Справки и записвания:

За информация, справки и записвания вижте Страницата за контакти.

Занятията се провеждат при стриктно съобразяване с противоепидемичните мерки изисквани от здравните власти. Целият персонал на читалището е ваксиниран, осигурява се дезинфекция и проветряване на помещенията.