Детска музикална школа

Детската музикална школа при читалище Аура предлага музикално обучаване на вашите деца с изучаване на:

Уроци по Пиано, Цигулка и Пеене

Часовете по пиано, цигулка и пеене са индивидуални и в зависимост от възрастта на ученика тяхната продължителност е 30 минути за по-малките и 45 минути за по-големите.

Обучение по елементарна теория на музиката

В таксата се включва и обучение по солфеж и елементарна теория на музиката, което се провежда в група – един път седмично.

Наред с груповото обучение, школата предлага и индивидуални занимания по солфеж и елементарна теория на музиката.

Учебна година

Учебната година започва на 15-ти септември и завършва на 15-ти юни. Часовете са съобразени със заетостта на децата и учениците. Записвания се извършват през цялата учебна година.

Цена за записване в Музикалната школа

Месечна такса: 90 (деветдесет) лева.

Преподаватели

В школата работят висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен професионален и педагогически опит, което е определящо за постиженията на малките музиканти.

Възможности за реализация

Всяка година ученици от школата продължават обучението си в музикалните училища и висшите учебни заведения по музика. Те участват и печелят много награди и отличия в конкурси и прегледи на инструменталното изкуство и фестивали на вокалното и хорово изкуство.

Наред с учебния процес, децата обучаващи се в музикалната школа имат възможност да се изявяват в многобройни концерти, конкурси и поздравителни програми, организирани на регионално и столично ниво. Два пъти годишно се провеждат музикални продукции, на които учениците от школата представят своите постижения пред родителите.

Обучението на вашите деца в музикалната школа съдейства за развитие на техните художествени възможности, музикална култура и слух, за откриване на младите таланти и насочването им към специализираните училища по изкуствата.

Справки и записвания:

За информация, справки и записвания вижте Страницата за контакти.

Занятията се провеждат при съобразяване с противоепидемичните мерки. Персоналът на читалището е ваксиниран, осигурява се дезинфекция и редовно проветряване на помещенията.

Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа