Детска музикална школа

Детската музикална школа при читалище Аура предлага музикално обучаване на вашите деца с изучаване на:

Уроци по Пиано, Цигулка, Китара и Пеене

Часовете по пиано, цигулка, китара и пеене са индивидуални и в зависимост от възрастта на ученика тяхната продължителност е 30 минути за по-малките и 45 минути за по-големите.

Обучение по елементарна теория на музиката

В таксата се включва и обучение по солфеж и елементарна теория на музиката, което се провежда в група – един път седмично.

Наред с груповото обучение, школата предлага и индивидуални занимания по солфеж и елементарна теория на музиката.

Учебна година

Учебната година започва на 15-ти септември и завършва на 15-ти юни. Часовете са съобразени със заетостта на децата и учениците. Записвания се извършват през цялата учебна година.

Преподаватели

В школата работят висококвалифицирани преподаватели с дългогодишен професионален и педагогически опит, което е определящо за постиженията на малките музиканти.

Възможности за реализация

Всяка година ученици от школата продължават обучението си в музикалните училища и висшите учебни заведения по музика. Те участват и печелят много награди и отличия в конкурси и прегледи на инструменталното изкуство и фестивали на вокалното и хорово изкуство.

Наред с учебния процес, децата обучаващи се в музикалната школа имат възможност да се изявяват в многобройни концерти, конкурси и поздравителни програми, организирани на регионално и столично ниво. Два пъти годишно се провеждат музикални продукции, на които учениците от школата представят своите постижения пред родителите.

Обучението на вашите деца в музикалната школа съдейства за развитие на техните художествени възможности, музикална култура и слух, за откриване на младите таланти и насочването им към специализираните училища по изкуствата.

Справки и записвания:

За информация, справки и записвания вижте Страницата за контакти.

Занятията се провеждат при стриктно съобразяване с противоепидемичните мерки изисквани от здравните власти. Целият персонал на читалището е ваксиниран, осигурява се дезинфекция и проветряване на помещенията.

Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа
Детска музикална школа