Английска езикова школа

Езиковата школа при читалище «Аура» предлага три различни форми за езиково обучение по английски език на Вашите деца и ученици в зависимост от тяхната възраст и подготовка.

Учебната година започна на 15 септември и завършва на 15-ти юни.

Курсове по английски език за ученици

Английски език за ученици, разпределени в курсове от I-во до IV-то ниво, в групи, съобразено със заетостта им в училище. Преподаването на английски език се извършва по системата на университета в Кеймбридж.

Английска забавачка

Английска забавачка – курс по английски език за деца от 3.5 до 5 години.

Ранно чуждоезиково обучение, ежедневни занимания по английски език, български език и математика, природен и социален свят, музика, изобразително изкуство, народни танци, учебни и занимателни игри.

Заниманията се провеждат всеки ден от 9.30 до 12.30 ч.

Предучилищна подготовка

Предучилищна подготовка с изучаване на английски език и подготовка за I-ви клас.

За деца на 5 и 6 години.

Децата се подготвят по програмата на Министерство на образованието за предучилищна подготовка.

Английски език за деца и ученици
Английски език за деца и ученици
Английски език за деца и ученици
Английски език за деца и ученици