Английска езикова школа

Езиковата школа при читалище «Аура» предлага три различни форми за езиково обучение по английски език на Вашите деца и ученици в зависимост от тяхната възраст и подготовка.

Учебната година започва на 15 септември и продължава до 15 юни, а заниманията са всеки ден от 9.30 до 12.30 ч.

При записване на второ дете в езикова или танцова школа таксата е с 50% намаление, а трето дете се приема безплатно.

Курсове по английски език за ученици от 1 клас до 6 клас

Английски език за ученици, разпределени в курсове от I-во до VI-то ниво, в групи, съобразено със заетостта им в училище. Преподаването на английски език се извършва по системата на университета в Кеймбридж.

Годишна такса: 500 (петстотин) лева.

Таксата се заплаща с две вноски - 250 лв. при записване и 250 лв. след Нова година.

Английска забавачка

Английска забавачка – курс по английски език за деца от 3.5 до 5 години.

Учебните програми в забавачките са насочени към интелектуално, езиково, социално и емоционално развитие на всяко дете, съобразно с неговите индивидуални особености. Те включват: ранно чуждоезиково обучение, ежедневни занимания по английски език, български език и математика, природен и социален свят, музика , изобразително изкуство, народни танци, учебни и занимателни игри.

Обучението по английски език в забавачките се води по системата на Алианса , като децата усвояват говоримо над 500 думи, включени в различни седмични теми, диалози, стихотворения и песни. Те научават много стихотворения, песни и приказки, както на английски, така и на български език, придобиват необходимата предучилищна подготовка по български език и математика, природен и социален свят.

Месечна такса: 80 (осемдесет) лева.

Предучилищна подготовка

Предучилищна подготовка с изучаване на английски език и подготовка за I-ви клас.

За деца на 5 и 6 години.

Децата се подготвят по програмата на Министерство на образованието за предучилищна подготовка.

Месечна такса: 80 (осемдесет) лева.

Занятията се провеждат при стриктно съобразяване с противоепидемичните мерки изисквани от здравните власти. Целият персонал на читалището е ваксиниран, осигурява се дезинфекция и проветряване на помещенията.

Английски език за деца и ученици
Английски език за деца и ученици
Английски език за деца и ученици
Английски език за деца и ученици