История на Народно читалище АУРА

През есента на 1929 година група ентусиазирани младежи решават да създадат едно културно огнище в квартала – за борба с духовното безвремие и запазване и развитие на българските традиции, нрави и обичаи.

През декември 1929 година работници, студенти, дребни чиновници и интелектуалци свикват общо събрание и основават Народно читалище Аура.

Повече от 87 години от тази знаменателна дата, Народно читалище Аура продължава да развива широка и разнообразна културно-просветна дейност на територията на район Възраждане – като важен културен институт с богати традиции.

Народно читалище Аура - сграда на читалището
Народно читалище Аура - фолклорен концерт
Народно читалище Аура - фолклорен концерт
Народно читалище Аура - фолклорен състав
Езикови курсове в читалище Аура
Народно читалище Аура - сграда - историческа снимка
Фолклорен концерт
Празничен концерт в читалище Аура
Театрална група в Читалище Аура
Урок по цигулка в читалище Аура
Английски език за деца в Читалище Аура
Курсови по английски език за деца и ученици