История на Народно читалище АУРА

През есента на 1929 г. година група ентусиазирани младежи решават да създадат едно културно огнище в квартала – за борба с духовното безвремие и запазване и развитие на българските традиции, нрави и обичаи.

През декември 1929 г. година работници, студенти, дребни чиновници и интелектуалци свикват общо събрание и основават Народно читалище Аура.

Повече от 87 години от тази знаменателна дата, Народно читалище Аура продължава да развива широка и разнообразна културно-просветна дейност на територията на район Възраждане – като важен културен институт с богати традиции.

Народно читалище Аура
Школа за народни танци
Школа за народни танци
Представителен танцов ансамбъл Аура
Част от членове  на ансамбъл Аура
Част от членове  на ансамбъл Аура
Концерт на ансамбъл Аура
Концерт на ансамбъл Аура
Ансамбъл АУРА в Турция
Концерт на ансамбъл Аура
Концерт на ансамбъл Аура