Добре дошли!

Курсове по английски за ученици

Читалище Аура е едно от водещите читалища с дълга история и богати традиции, образец за читалищна дейност не само в София, но и в цялата страна.

Създадено през 1929 г., то развива разнообразни по форма учебни и социални дейности в непосредствена и плодотворна връзка с учениците, децата и техните родители, с местните общности, градските и общински власти.

В школите при Читалище Аура се обучават годишно около 300 деца. В читалището ще намерите:

Авторитетът на школите се дължи на амбициозните и талантливи преподаватели, традициите в областта на извънучилищното обучение и доброто ръководство на читалищните дейности.

Голяма гордост за Читалище АУРА е Представителният танцов ансамбъл Аура, основан през далечната 1948 г.

С богатия си книжен фонд Библиотеката на Читалище Аура е притегателен център за ученици, студенти и хора от различни професии.

Предучилищна забавачка
Ансамбъл Аура - концерт
Ансамбъл Аура в Испания
Ансамбъл Аура в Испания
Ансамбъл Аура в Испания
Ансамбъл Аура
Ансамбъл Аура
Ансамбъл Аура в Самсун - Турция