Курсове по английски език за ученици

Езикова школа при читалище «Аура» предлага езиково обучение на вашите деца в:

Курсове по английски език за ученици от 1 клас до 6 клас

от І-во до VІ-то ниво

Обучението в курсовете се води по системата на университета в Кембридж, одобрена от Министерството на просветата. Учениците са разпределени в курсове – от І-ви до VІ-ти курс, съобразно техните знания и възраст и в групи, съобразно заетостта им в училище.

Учебната година започва на 15 септември и завършва на 15-ти юни. Записванията започват от 1-ви септември, като разпределението по нива на новите ученици става след кратък изпит.

Целта на обучението в курсовете е както да постави една стабилна основа на езикова грамотност по английски език на малките курсисти, така и с всяко следващо ниво да надгражда знанията и уменията по четене, писане, разбиране и говорене на езика, като желаният резултат е свободно използване на езика и явяване на изпити за международни сертификати. Учениците, завършили VІ-то ниво в езиковата ни школа владеят отлично говоримо и писмено английски език на ниво В2.

Създадена, като извънучилищна форма на обучение, езиковата школа има за приоритетна цел да бъде в помощ на учениците за изучавания материал по английски език в училищата. Нашите ученици отлично се представят на задължителните изпити по външно оценяване, на матурите по английски език в горните класове, както и на олимпиадите, организирани на регионално и национално ниво, получават необходимите чуждоезикови знания и култура, които на съвременния етап са изключително необходими и отварят вратите на вашето дете към света.

Детската езикова школа при читалище «Аура» е с дългогодишни традиции и безспорен авторитет. В нея годишно се обучават над 120 ученика, не само от района на читалището, но и от други райони в столицата. В школата работят висококвалифицирани преподаватели с изключителен педагогически и професионален опит. Те се отнасят с отговорност и много любов към работата си.

Годишна такса: 400 (четиристотин) лева.

Таксата се заплаща с две вноски - 200 лв. при записване и 200 лв. след Нова година.

При записване на второ дете в езикова или танцова школа таксата е с 50% намаление, а трето дете се приема безплатно.

Справки и записвания:

Курсов ръководител: мисис Лина, тел.: 0896 79 10 27

За информация, справки и записвания вижте също Страницата за контакти.

Английски език за ученици
Английски език за ученици