Английска забавачка

Езикова школа при читалище Аура предлага езиково обучение на вашите деца в:

Английска забавачка за деца от 3.5 до 5 години.

Учебната година започва на 15 септември и продължава до 15 юни, а заниманията са всеки ден от 9.30 до 12.30 ч.

Учебните програми в забавачките са насочени към интелектуално, езиково, социално и емоционално развитие на всяко дете, съобразно с неговите индивидуални особености. Те включват: ранно чуждоезиково обучение, ежедневни занимания по английски език, български език и математика, природен и социален свят, музика , изобразително изкуство, народни танци, учебни и занимателни игри.

Обучението по английски език в забавачките се води по системата на Алианса , като децата усвояват говоримо над 500 думи, включени в различни седмични теми, диалози, стихотворения и песни. Те научават много стихотворения, песни и приказки, както на английски, така и на български език, придобиват необходимата предучилищна подготовка по български език и математика, природен и социален свят.

Месечна такса: 80 (осемдесет) лева.

При записване на второ дете в езикова или танцова школа таксата е с 50% намаление, а трето дете се приема безплатно.

Справки и записвания:

За информация, справки и записвания вижте Страницата за контакти.

Занятията се провеждат при стриктно съобразяване с противоепидемичните мерки изисквани от здравните власти. Целият персонал на читалището е ваксиниран, осигурява се дезинфекция и проветряване на помещенията.

Английска забавачка
Английска забавачка
Английска забавачка
Английска забавачка
Английска забавачка
Английска забавачка
Английска забавачка
Английска забавачка