Детска школа по народни танци

В Детската школа по народни танци се обучават деца от 7 до 15 годишна възраст. Те изучават български народни танци от различни фолклорни области на страната.

Участват в концерти и мероприятия на читалището и района. От детската школа израства и попълнението на фолклорния танцов ансамбъл Аура.

Заниманията се провеждат във вторник и четвъртък от 18.00 часа.

Справки и записвания:

За информация, справки и записвания – тел.: 0888 811 924
и Страницата за контакти.

Занятията се провеждат при стриктно съобразяване с противоепидемичните мерки изисквани от здравните власти. Целият персонал на читалището е ваксиниран, осигурява се дезинфекция и проветряване на помещенията.

Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци