Детска школа по народни танци

В Детската школа по народни танци се обучават деца от 7 до 15 годишна възраст. Те изучават български народни танци от различни фолклорни области на страната.

Участват в концерти и мероприятия на читалището и района. От детската школа израства и попълнението на фолклорния танцов ансамбъл Аура.

Заниманията се провеждат във вторник и четвъртък от 18.00 часа.

Справки и записвания:

За информация, справки и записвания – тел.: 0888 811 924
и Страницата за контакти.

Концерт в читалище Аура
Концерт за 1 март
Детска школа по народни танци
Детска школа по народни танци
Концерт за 1 март
Детска школа по народни танци
Концерт за празника на общината
Концерт в читалище Аура
Концерт в читалище Аура
Концерт за празника на Общината
Концерт за празника на Общината
Концерт за празника на Общината
Концерт в читалището
Концерт в Борисовата градина
Участие в мероприятие на Столична община
Концерт в парка
Участие в мероприятие на Столична община
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Коледен концерт в Читалище Аура
Концерт за 24 май 2016
Концерт за 24 май 2016
Концерт за 24 май 2016
Концерт за 24 май 2016