Предучилищна подготовка

Езикова школа при читалище Аура предлага обучение на вашите деца в:

Предучилищна група с изучаване на английски език и предучилищна подготовка за I-ви клас. За деца на 5 и 6 години.

Учебната година започва на 15 септември и продължава до 15 юни, а заниманията са всеки ден от 9.30 до 12.30 ч. Децата се подготвят по програмата на Министерство на образованието за предучилищна подготовка.

Справки и записвания:

За информация, справки и записвания вижте Страницата за контакти.

Предучилищна подготовка
Предучилищна подготовка
Предучилищна подготовка